Jauns pētījums par toksiskām daļiņām, kas izplatās 3D printēšanas procesā

ASV pētnieki ir noskaidrojuši, ka daudzi patērētāju 3D printeri (primāri tas attiecas uz FDM tipa plastmasas stieples printeriem - red. piebilde) ģenerē virkni dažādu izmēru daļiņu, tostarp ultrasīkas daļiņas (UFP), kas var radīt veselības problēmas, jo tās ir nanodaļiņu izmērā, tās var ieelpojot iekļūt dziļi cilvēka plaušu sistēmā un ietekmēt elpošanas orgānu veselību.

ASV pētnieki ir noskaidrojuši, ka daudzi patērētāju 3D printeri (primāri tas attiecas uz FDM tipa plastmasas stieples printeriem - red. piebilde) ģenerē virkni dažādu izmēru daļiņu, tostarp ultrasīkas daļiņas (UFP), kas var radīt veselības problēmas, jo tās ir nanodaļiņu izmērā, tāpēc ieelpojot iekļūt dziļi cilvēka plaušu sistēmā un var ietekmēt elpošanas orgānu veselību.

"Šiem printeriem ir tendence izplatīt sevišķi sīkas daļiņas, kas, it īpaši drukas procesa sākumā un vidē bez labas ventilācijas, varētu ievērojami samazināt iekštelpu gaisa kvalitāti," teica vadošais pētnieks Rodnijs Vēbers.

Divu gadu ilgušo patērētāju 3D printeru ietekmes uz iekštelpu gaisa kvalitāti pētījumu veica zinātnieki no UL Chemical Safety un Georgia Institute of Technology (Georgia Tech). Rezultāti tika publicēti divos atsevišķos rakstos žurnālā Aerosol Science and Technology.

Pētījums atklāja, ka 3D printeri (primāri tas attiecas uz FDM tipa plastmasas stieples printeriem - red. piebilde) darbībā izplata vairāk nekā 200 dažādu gaistošu organisko savienojumu (GOS), daudzi no kuriem ir zināmi kā potenciāli kairinoši vai kancerogēni.

Vairāki faktori, tostarp sprauslu temperatūra, kausējamās stieples tips, kausējamās stieples un printera zīmols un kausējamās stieples krāsa, ietekmē daļiņu emisiju, bet sprauslu temperatūrai, kausējamās stieples un kausējamās stieples zīmolam ir vislielākā ietekme uz emisijas līmeni. Tomēr patlaban ir pieejams pārāk maz informācijas par 3D printēšanas tirgu, lai palīdzētu lietotājiem viennozīmīgi izvēlēties visdrošākās iespējas.

3d printing ventilate 01

"Mēs noskaidrojām, ka viens no galvenajiem faktoriem ir kausējamās stieples temperatūra," teica Weber. "Ja jūs izmantojat stiepli, kura kūst augstākā temperatūrā, piemēram, ABS plastmasas, jūsu 3D printeris izplata vairāk sīkdaļiņu nekā PLA plastmasas stieple, kam nepieciešama zemāka temperatūra."

"Ņemot vērā mūsu pētījumu sēriju, kas šobrīd ir visdaudzpusīgākais pētījums par 3D printeru izmešiem, mēs iesakām veikt papildu ieguldījumus zinātniskos pētījumos un produktu attīstībā, lai samazinātu emisijas un palielinātu lietotāju informētību, lai varētu veikt drošības pasākumus (3D printēšanas vidē - red. piebilde)", sacīja Merilina Bleka, UL viceprezidente un vecākais tehniskais padomnieks.

Lai pilnībā izprastu ķīmisko vielu un daļiņu emisijas ietekmi uz veselību, Bleka atbalsta vispusīgu risku faktoru novērtējumu, kas saistīti ar daļiņu devām un personas jūtīguma apsvērumiem.

Iepriekšminētie atklājumi rodas laikā, kad šīs lētās, kompaktās un lietotājam draudzīgās jaunās tehnoloģijas aizvien vairāk gūst ietekmi patērētāju, tirdzniecības, medicīnas un izglītības sfērās.

Tā kā 3D printeru izmantošana skolās kļūst aizvien plašāka, īpaša uzmanība jāpievērš, 3D printēšanas izmešu ietekmes samazināšanai uz bērniem, kuri ir visjutīgākie iedzīvotāju vidū attiecībā uz vides piesārņojuma ietekmi.

Iespējamos riskus var mazināt:

  • Darbināt 3D printeri tikai labi vēdināmās vietās
  • Noregulēt sprauslas temperatūru ieteiktā konkrētā kausējamās stieples materiāla temperatūras diapazona apakšējā daļā
  • Atrodoties pēc iespējas tālāk no darbojošām 3D printēšanas iekārtām
  • Iekārtu un printēšanas materiālu izmantošana, kas ir pārbaudīti un apstiprināti, lai nodrošinātu zemu izmešu līmeni.

Balstoties uz zinātnisko pētījumu, kas veikts ar Georgia Tech, un turpmāku sadarbību ar trešo pušu ieinteresētajām personām, šobrīd tiek izstrādāts UL un Amerikas Nacionālo standartu institūta (ANSI) vienots standarts 3D printeru izmešu testēšanai un novērtēšanai - UL/ANSI 2904. Standartizēšanas process tagad ir noslēguma posmā, un galīgais standarts varētu būt gatavs 2018. gada decembrī.

Divi zinātniski pētnieciskie darbi ir publicēti Aerosol Science and Technology žurnālā: "Patērētāju FDM tipa 3D printeru paredzamo daļiņu izmešu raksturojums" (Characterization of particle emissions from consumer fused deposition modeling 3D printers) un "Patērētāju FDM tipa 3D printeru daļiņu izmešu un izplatīšanās dinamikas izpēte ar lognormāla momenta aerosola modeli" (Investigating particle emissions and aerosol dynamics from a consumer fused deposition modeling 3D printer with a lognormal moment aerosol model). Pašlaik tiek pārskatīti divi papildu dokumenti par 3D printeru daļiņu kaitīgumu un ķīmisko izmešu daudzveidību.

Avots: 3ders.org

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account