3D modelēšanas cenas

3D modelēšana ir nepieciešama, lai izgatavotu telpisku modeli virtuālai apskatei, reklāmai vai 3D printēšanai. Izšķirami divi 3D modelēšanas veidi - tehniskā  un skulpturālā (brīvformas) modelēšana. Tehniskā modelēšana balstās uz skaidri definējamām ģeometriskām formām un izmēriem, visbiežāk tiek veikta uz rasējumu pamata, un ir pielietojama tehnikas prototipu, detaļu, ēku un tamlīdzīgu lietu modeļu izveidei, savukārt skulpturālā modelēšana noder sarežģītas formas modeļu, piemēram, cilvēku, dzīvnieku, citu dabisku formu, izstrādei. Skulpturālā modelēšana parasti ir stipri laikietilpīgāka nekā tehniskā.

Šobrīd ir spēkā sekojošas 3D modelēšanas cenas:

  • Tehniskā modelēšana - 15 Eur/Stunda + PVN

Vienkāršas formas detaļu 3D modelēšana pēc klienta foto, skicēm, vai pārmērot paraugu, parasti aizņem 1-2 stundas. Sarežģītas ģeometrijas objektu modelēšana var aizņemt 5 un vairāk stundas.

  • Skulpturālā modelēšana - 50 Eur/Stunda + PVN

Skulpturālā modelēšana ir noderīga unikālu formu, piemēram, skulptūru, radīšanai, attiecīgi nepieciešamo modelēšanas laiku var aptuveni noteikt, precīzi saprotot konkrēto uzdevumu. Skulpturālā modelēšana tiek izmantota arī 3D skanētu telpisku objektu uzlabošanai. Šādos gadījumos parasti darbs aizņem 1-2 stundas.

Piedāvājam arī objektu skanēšanu ar 3D skaneri (izmēru precizitāte 0.05-0.1mm, detalizācija īdz 0.05mm):

  • Skanēšana - 15 Eur/Stunda + PVN
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account